Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výběr průmyslově připravených krmiv

14. 11. 2006

ROZDĚLENÍ KRMIV PODLE KVALITY

Podle kvality lze suchá kompletní krmiva rozdělit do tří skupin. Nejlevnější třída ekonomy, střední třída premium a krmivo nejvyšší kvality superpremium. Označení na obalech krmiv je však potřeba brát pouze jako orientační, neboť výrobci používají označení těmito kategoriemi dle vlastního uvážení. Doporučujeme zákazníkovi nejprve pečlivě prostudovat etiketu, a podle uvedených údajů posoudit kvalitu.

Krmiva řady Economy

Výhody:

 • nízká cena
 • snadná dostupnost na trhu (supermarkety, obchody, které nejsou specializované jen na výrobky pro zvířata)

  Nevýhody:
 • nízká energetická hodnota, tzn. nízký podíl bílkovin a tuků
 • vyšší denní krmná dávka
 • hlavním podílem v krmivu je rostlinná složka, krmivo obsahuje více vlákniny
 • nižší stravitelnost
 • často neuvedena značka

  Krmiva řady Premium

  Výhody:
 • standardní kvalita
 • obsahují vyšší podíl živočišné složky ve formě živočišných mouček
 • dobrá dostupnost na trhu
 • dostupná cena

  Nevýhody:
 • do této třídy jsou řazena krmiva s velmi různou kvalitou
 • kvalita krmiv se může blížit jak řadě ekonomy, tak řadě superpremium
 • méně snadný výběr
 • potřeba posouzení jednotlivých složek při koupi
 • množství použitých složek je různé

  Krmiva řady Superpremium

  Výhody:
 • vysoce kvalitní značková krmiva
 • krmivo je vyrobené z velmi kvalitních, výběrových surovin
 • jednotlivé suroviny vyvíjejí většinou přímo výrobci ve svých výzkumných centrech
 • rostlinné a živočišné složky jsou často přímo z produkce výrobců nebo jsou získávány z kvalitních, prověřených zdrojů
 • vysoká energetická hodnota
 • vysoká stravitelnost
 • nižší denní krmné dávky
 • hlavním podílem je živočišná složka
 • nejkvalitnější superpremia obsahují maso, nižší superpremia obsahují vysoce kvalitní masovou moučku a nižší podíl masa

  Nevýhody:
 • vysoká cena
 • menší dostupnost, krmiva jsou distribuována výhradně přes specializované prodejny nebo veterinární ordinace

  INFORMACE NA ETIKETĚ

  Každé balení krmiva musí obsahovat etiketu v českém jazyce. Na etiketě jsou uvedeny informace, které je výrobce povinen uvést ze zákona a může obsahovat i informace další. Tyto by však od sebe měly být zřetelně odděleny. Etiketa musí obsahovat tyto informace:
 • název krmiva
 • složení
 • deklarované jakostní znaky
 • způsob použití (krmný návod)
 • hmotnost balení
 • datum výroby a spotřeby
 • obchodní jméno výrobce a dovozce

  Název krmiva

  Většina etiket obsahuje obchodní název krmiva, tento údaj však není povinnou součástí etikety. Povinné je uvedení typu krmiva, tj. kompletní krmivo, doplňkové krmivo nebo dietní krmivo a informace, pro jaký druh zvířete či věkovou kategorii je krmivo určeno.

  Složení

  Povinnost uvádět na etiketě krmiva složení ukládá výrobci zákon. Složení může být na uvedeno dvěma způsoby. U krmiv nižší kvality bývají uvedeny názvy skupin krmných surovin, tj. např. obiloviny, maso, výrobky živočišného původu apod. Na etiketách většiny kvalitnějších krmiv jsou uvedeny názvy krmných surovin, tedy jednotlivé složky výrobku, jako např. kukuřice, drůbeží moučka, sušená vejce apod. Zákon povoluje obě možnosti, ale přesné znění názvů jak skupin krmných surovin, tak názvů krmných surovin je stanoveno vyhláškou. Povinností je také uvádět některé z doplňkových látek, a to vitamín A, D3, E a sloučeniny mědi. Další vitamíny, stopové prvky, antioxidanty či konzervanty se uvádějí pouze v případě, že je zároveň deklarováno v krmivu jejich množství. Pokud tedy nejsou uvedeny jiné vitamíny a stopové prvky než zákon ukládá, neznamená to, že je výrobek neobsahuje.

  Deklarované jakostní znaky

  Povinností je uvádět tyto jakostní znaky:
 • dusíkaté látky (N-látky, bílkoviny)
 • tuk
 • vláknina
 • popel
 • vlhkost
 • vitamíny A, D3, E (alfatokoferol)
 • sloučeniny mědi
  a další doplňkové látky, pokud je znám jejich obsah v krmivu. Obsah dusíkatých látek, tuku, vlákniny a popela je uváděn v g/kg a vlhkost je vyjádřena v procentech. V evropských zemích jsou jakostní znaky většinou uváděny v průměrných hodnotách, u amerických krmiv se deklarují minimální nebo maximální hodnoty jednotlivých jakostních znaků.
  Ty to údaje podávají zákazníkovi základní informace o kvalitě krmiva.

  Způsob použití

  Na výrobku musí být uvedena přesná kategorie nebo věk psa, pro který je dané krmivo určeno. Dalším údajem jsou pokyny pro správné podávání krmiv a tabulka s uvedením doporučené denní dávky, většinou pro různé hmotnostní nebo i věkové kategorie. Dále jsou to pokyny pro správné uskladnění krmiva, a v neposlední řadě musí být na etiketě uvedeno, že obsahuje antioxidanty, konzervanty, zchutňovala nebo barviva a jejich druh, pokud takovéto látky krmivo obsahuje.

  Hmotnost balení

  Udává se čistá hmotnost obsahu krmiva bez obalu.

  Datum výroby a spotřeby

  Na obale je uvedeno datum výroby a datum spotřeby nebo datum výroby s informací do jaké doby od data výroby je nutno krmivo spotřebovat. Je možné se také setkat s datem spotřeby a informací, jakou dobu před datem spotřeby bylo vyrobeno.

  Obchodní jméno výrobce a dovozce

  Výrobce musí být uváděn u krmiv vyrobených v ČR. Může být uveden i u krmiv dovážených ze zahraničí, ale není to povinnost. U dovážených krmiv musí být uveden dovozce nebo distributor.

  ZÁSADY PRO VÝBĚR KRMIVA

 • Krmiva nakupujte pouze v neporušených originálních obalech (s výjimkou vzorků)
 • Nekupujte rozvažované krmení, není u něj jisté datum výroby a spotřeby, a pokud bylo krmivo skladováno nesprávným způsobem, mohlo nasáknout vlhkost a mohlo by být závadné. Na rozvažovaných krmivech také nebývají uvedeny potřebné údaje.
 • Kupujte balení, které jste schopni spotřebovat do určeného data.
 • Při nákupu porovnejte vyváženost jednotlivých složek vzhledem k životnímu stylu vašeho psa. Krmiva, která obsahují extrémní hodnoty některé ze složek nejsou vhodná pro dlouhodobé podávání.
 • Kupujte krmiva, jejichž výroba má dlouhodobou tradici, a která jsou zkrmována již několika generacemi psů.
 • Nakupujte ve specializovaných prodejnách, ne v supermarketech.
 • Pro výběr krmiva jsou důležité také reference chovatelů, a to jak tuzemských, tak i zahraničních, kteří mají s daným krmivem již delší zkušenosti.
 • Při zkrmování vybraného krmiva hodnoťte sami jeho vliv na vašeho psa, všímejte si jeho zdravotního stavu, kondice, kvality srsti i množství výkalů.
 • Kvalitu krmiva nelze správně posoudit, pokud psa přikrmujete např. zbytky od oběda či večeře. Taková strava psovi škodí, proto ji nikdy psovi nepředkládejte.
 •